گزارش ذخیره

تست لیسنینگ c1 - قسمت 2 | تمرین گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٢ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:30 قسمت 1
03:48 قسمت 2
07:50 قسمت 3
11:29 قسمت 4
15:54 قسمت 5
19:23 قسمت 6
24:07 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن