گزارش ذخیره

افسانه مغز چپ در مقابل مغز راست - الیزابت واترز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٠٢ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن