گزارش ذخیره

زمان حال ساده - 10 مکالمه بسیار کوتاه | مارک کولک ESL


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٣ (٣ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:48 ده مکالمه بسیار کوتاه (مکالمات دستور زبان)
06:18 نقش بازی (تمرین با مارک کولک)

فرستادن