گزارش ذخیره

آیا این موفق ترین حیوان تاریخ است؟ - نایجل هیوز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٤ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن