گزارش ذخیره

از تکرار این 6 کلمه روزمره در مکالمه روزانه انگلیسی خودداری کنید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:12 Please
04:32 Sorry
09:39 جایگزین ها

فرستادن