گزارش ذخیره

افعال عبارتی در مکالمات روزانه انگلیسی - درس 4


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٩/٢٠ (١٠ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:01 گفتگو
04:09 تمرینات

فرستادن