گزارش ذخیره

تجزیه و تحلیل رایتینگ تسک 2 آیلتس - رایتینگ تسک 2 آیلتس را بفهمید و به درستی پاسخ دهید


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:49 تجزیه و تحلیل وظایف پایه
06:45 کمیت ها و محدود کننده ها
10:36 ارزش کلمات
13:21 تعریف اصطلاحات کلیدی

فرستادن