گزارش ذخیره

چقدر زمین برای قدرت دادن به جهان لازم است؟


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٢٦ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن