گزارش ذخیره

نحوه برخورد یک دانشمند با صنعت شیمیایی - مارک لیتل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٧ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:45 بهار خاموش
02:28 DDT
04:16 محیط بانان

فرستادن