گزارش ذخیره

اصطلاحات انگلیسی: 6 راه برای گفتن "I DON'T KNOW"


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 طبیعی
01:30 Guess
02:44 It beats me
03:32 Not that I know
04:48 I have no clue
06:14 Who knows
08:09 How should I know
09:11 Formalities

فرستادن