گزارش ذخیره

نحوه صحبت کردن و نوشتن روان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/٠٣ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 بررسی اجمالی
01:17 روان بودن چگونه است
05:27 روش

فرستادن