گزارش ذخیره

صحبت کردن در مورد عشق به زبان انگلیسی - اصطلاحات و افعال عبارتی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/١٦ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
06:00 عاشق شدن
08:32 سوال را مطرح کنید
11:03 از هم جدا شدن
12:32 روی صخره ها
14:40 از دست بردار

فرستادن