گزارش ذخیره

خورشید چگونه بر زمین تأثیر می گذارد؟ | شفق قطبی، شراره های خورشیدی و موارد دیگر - آموزش فضا برای کودکان


کانال کا ال تی کانال کا ال تی
١,٥٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٢ (١ سال قبل)

فرستادن

یادگیری اعداد!
یادگیری اعداد!
٨ ماه قبل
ستاره ارندل (WHL0137-ls)!
ستاره ارندل (WHL0137-ls)!
٨ ماه قبل
علم زمین! برای کودکان
علم زمین! برای کودکان
٨ ماه قبل