گزارش ذخیره

20 عبارت دشوار انگلیسی که باید بدانید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:13 مشکلات جزئی ناراحتی
04:11 مشکلات بیان گاه به گاه
09:48 مشکلات جدی بیان
12:27 عبارات خیلی جدی

فرستادن