گزارش ذخیره

اسپیکینگ آیلتس قسمت 2: پرسش و پاسخ


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٨ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:24 خوش آمدی
02:20 1) رویکرد ساختاریافته
04:10 مدل پاسخ شماره 1
06:00 تحلیل شماره 1
12:22 تبلیغ دوره جمعه سیاه
13:56 2) رویکرد جریان آزاد
17:00 مدل پاسخ شماره 2
19:00 تحلیل شماره 2

فرستادن