گزارش ذخیره

چگونه کلمات "NT" را تلفظ کنیم: آموزش پیشرفته تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١١/٢٢ (٧ سال قبل)

فرستادن