گزارش ذخیره

چرا ایده های خوب به دام می افتند - و چگونه می توان آنها را نجات داد


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١٧ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن