گزارش ذخیره

قوانین نانوشته در ایالات متحده (چرا کسی در مورد آنها صحبت نمی کند؟)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٢ (١ سال قبل)

00:00 هرگز به موقع نیایید
02:02 تعامل با کودکان تصادفی
03:13 هرگز از خط نپرید
03:59 فضای شخصی
05:24 پلیس
06:24 رشوه دادن
06:29 هنگام حرکت در مکان های عمومی در سمت راست خود نگه دارید
06:45 استفاده از اینستاگرام و لینکدین
08:01 صحبت های کوتاه
09:46 خندان

فرستادن