گزارش ذخیره

راز تلفظ "ناخودآگاه" که انگلیسی زبانان بومی همیشه از آن استفاده می کنند


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٨ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:13 پی دی اف و آزمون رایگان!
00:45 riff-raff چیست؟
01:13 قانون تکرار دگرگونی واکه ها
03:36 نام آوا
04:49 صفت
06:02 برندها
06:31 اسم ها
08:06 اشتباهات
08:21 نتیجه

فرستادن