گزارش ذخیره

چگونه یک رزومه قوی به زبان انگلیسی بنویسیم (با یک الگو) (در دانشگاه رویایی خود پذیرفته شوید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 فونت ها
01:15 نام
01:22 نشانی
02:25 سازمان
02:45 عنوان شغلی
03:14 نقاط
03:39 شغل های قبلی
03:56 نام سازمان
04:07 تحصیلات
04:23 معدل

فرستادن