گزارش ذخیره

چگونه در مکالمه انگلیسی طبیعی باشیم - فرصت خواستن


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/١٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:21 فرصت خواستن در یک مکالمه
06:23 نگه داشتن فرصت در یک مکالمه
09:41 دست کشیدن از فرصت خود در یک مکالمه

فرستادن