گزارش ذخیره

توضیح گرامر پایه انگلیسی | گرامر انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 گرامر پایه
00:56 اجزای گفتار
05:39 زمان های پایه
07:10 ترتیب واژه ها

فرستادن