گزارش ذخیره

آخرین سوالات آزمون اسپیکینگ آیلتس و پاسخ های نمره 9 برای قسمت 1، 2022


کانال رز آیلتس کانال رز آیلتس
٦٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 آخرین سوالات تست اسپیکینگ
02:42 آخرین پاسخ های تست اسپیکینگ
05:44 استفاده از مترادف ها
08:30 استفاده از Collocations
09:42 نقل قول
11:50 آگهی ها

فرستادن