گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ: تسلط خود را بهبود بخشید 1


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٢٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:43 آیا مطالعه را دوست دارید
04:12 آشپزی میکنی
05:44 می دوی
07:14 آیا ورزش های آبی انجام می دهید؟

فرستادن