گزارش ذخیره

مثال تست اسپیکینگ انگلیسی - 10 موضوع مهم در تست اسپیکینگ


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٨ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:08 تعامل اجتماعی
02:04 توضیحات عکس
04:56 موضوع توسعه

فرستادن