گزارش ذخیره

چگونه انگلیسی یاد بگیریم - نکاتی برای پیشرفته شدن


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٧ (١ سال قبل)

00:00 چگونه انگلیسی یاد گرفتم
00:48 کاری که هر زبان آموز باید انجام دهد
03:35 برای تغییر اهداف خود آماده باشید
04:23 چگونه با ترس مقابله کنیم
05:53 کتاب ها و دوره هایی که من توصیه می کنم
08:08 آشنایی با فرهنگ بسیار مهم است
08:56 خود را در معرض لهجه های مختلف قرار دهید
10:00 اهداف خود را بنویسید

فرستادن