گزارش ذخیره

حشرات در زمستان کجا می روند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/١٧ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 حشرات کجا می روند
01:28 بحث

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
سال گذشته