گزارش ذخیره

حشرات در زمستان کجا می روند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/١٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 حشرات کجا می روند
01:28 بحث

فرستادن