گزارش ذخیره

توضیح مشکل نیوتن - فابیو پاکوچی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/١٣ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:32 مشکل Nbody
01:35 مشکل
02:49 چه شکلی است
03:29 مشکل سه بدنه محدود

فرستادن