گزارش ذخیره

چگونه با دکتر به زبان انگلیسی صحبت کنیم


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 وقت ملاقات
01:54 چرا اینجایی
03:49 کجا درد داره
04:37 مقیاس 10
05:28 چه مدت
08:07 پرسش های رایج
09:19 امتحان

فرستادن