گزارش ذخیره

20 رنگ پیشرفته را بیاموزید و واژگان انگلیسی خود را بسازید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:28 طیف های زرد
06:28 طیف های سفید
09:25 طیف های قرمز
10:50 طیف های صورتی
12:54 طیف های آبی و سبز
15:06 طیف های بنفش

فرستادن