گزارش ذخیره

نحوه تمرین مکالمه، خواندن و نوشتن انگلیسی با PDF


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 چگونه صحبت کردن را تمرین کنیم
01:36 چگونه خواندن را تمرین کنیم
01:56 نحوه تمرین نوشتن

فرستادن