گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با موزیک - The Beatles


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/١٥ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:19 واژگان
08:05 تلفظ
09:28 نتیجه

فرستادن