گزارش ذخیره

چگونه اسب ها تاریخ بشر را تغییر دادند - ویلیام تی تیلور


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٨ (١١ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن