گزارش ذخیره

5 لهجه انگلیسی که باید درک کنید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٠٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
09:34 بیرمنگام
13:53 ولز
16:00 اسکاتلندی

فرستادن