گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ - اتصالات بهتر، تسلط بهتر


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٠٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:39 اسپیکینگ آیلتس
03:28 نظر دادن
06:50 شروع پاسخ
08:06 افزودن اطلاعات
10:05 افزودن تاکید
10:32 مثال زدن
11:23 شفاف سازی
12:46 متضاد
14:12 نتیجه گیری

فرستادن