گزارش ذخیره

لحن سوال - یک نکته آسان برای به خاطر سپردن!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٨/٢٠ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 برخیز یا برو بالا
01:30 سقوط یا پایین رفتن
02:15 مقایسه
03:16 نوبت شماست

فرستادن