گزارش ذخیره

چگونه در روابط حالت دفاعی کمتری داشته باشیم


کانال مدرسه زندگی کانال مدرسه زندگی
٨,١٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٢ (١ ماه قبل)

فرستادن

تربیت فرزند درونی ما
تربیت فرزند درونی ما
١٧ روز قبل