گزارش ذخیره

8 قسمت گفتار در گرامر انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 PDF و آزمون رایگان
02:43 1. اسم ها
03:57 2. ضمایر
05:58 3. صفت
08:00 4. افعال
10:24 5. قیدها
10:56 6. حروف اضافه
12:31 7. حروف ربط
13:54 8. مقالات

فرستادن