گزارش ذخیره

انگلیسی برای مبتدیان: آپاستروف ها برای حروف از دست رفته و ادغام ها


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/٠٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 حروف گم شده
08:52 مشق شب

فرستادن