گزارش ذخیره

100 سوال رایج با مایک | چگونه سوالات رایج انگلیسی بپرسیم و به آنها پاسخ دهیم


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:11 چطور هستید
00:40 سرگرمی های شما چیست؟
02:19 دلت برای پدر و مادرت تنگ شده
02:51 چیزی جمع میکنی
03:46 گوشی شما چه مارکی است
04:20 با ضرب المثل موافقید
04:56 افتخار آفرین ترین دستاورد شما چیست؟
05:30 در چه موضوعاتی خوب بودید

فرستادن