گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و بومیان را درک کنیم (قسمت چهارم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 چرا زبان مادری را درک نمی کنید
01:13 از کلمات غیر ضروری خودداری کنید
03:19 کلمات را به هم پیوند دهید
04:18 یک صدا را با صدای دیگری جایگزین کنید
06:24 خواننده ها همیشه این کار را می کنند
07:40 نفوذ چیست و چگونه می تواند به شما کمک کند سریع صحبت کنید
08:17 وقتی دو کلمه یکی می شود
08:53 در مورد دوره فشرده "یاد بگیرید انگلیسی صحبت کنید مانند یک آمریکایی".

فرستادن