گزارش ذخیره

آیا گفتار مستقیم در انگلیسی بی ادبانه است؟! - بهترین درس انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٦ (١ سال قبل)

فرستادن