گزارش ذخیره

چگونه مکالمه انگلیسی را حتی اگر درونگرا هستید تمرین کنید


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١١ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:53 خودتان تمرین کنید
01:11 خود را در مکالمات غرق کنید
01:40 گفتگوها را تحت الشعاع قرار دهید
01:59 تمرین صحبت کردن
02:22 تست مهارت های گفتاری

فرستادن