گزارش ذخیره

کلاس کارشناسی ارشد مکالمه: چگونه ترجمه را در ذهن خود متوقف کنیم! | یاد بگیرید به زبان انگلیسی فکر کنید


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/١٦ (٣ سال قبل)

فرستادن