گزارش ذخیره

چرا باید سوپراستار علمی تخیلی اکتاویا ای. باتلر را بخوانید؟ - آیاانا جیمیسون و مویا بیلی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٠٦ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن