گزارش ذخیره

ترکیب های پایانی در انگلیسی | درس فونیکس | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٣ (١ سال قبل)

فرستادن