گزارش ذخیره

زبان عامیانه انگلیسی بریتانیایی [تمرین پیشرفته تلفظ] - کاهش و ادغام


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٨ (٣ سال قبل)

فرستادن