گزارش ذخیره

آیا باید DNA خود را برای کمک به درمان بیماری ها اهدا کنید؟ - گرگ فوت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٣ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن