گزارش ذخیره

آیا واقعاً TH را تلفظ می کنیم؟ | تلفظ نهایی انگلیسی درس 5


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 کاکنی
02:05 چگونه از آن استفاده می کنیم
05:03 تمرین
05:37 تغییر صدا
06:24 نصیحت من
07:31 رها کردن TH
09:08 جملات را تمرین کنید

فرستادن